Co nabízíme

Všechny aktivity stavíme na míru konkrétnímu klientovi a konkrétnímu projektu. Kulturní projekt je velmi křehký organismus a nelze na něj aplikovat mechanické postupy. Důležitý je obsah – a jemu je třeba najít nejvhodnější formu. Šablona je hezká věc a dá se podle ní třeba pěkně vyšívat. My jsme se rozhodly šablony zahodit. Naši práci děláme kreativně, strategicky, profesionálně a fullservisově. Těch nejlepších výsledků můžete dosáhnout – jako v každém oboru – jen s těmi nejlepšími.

Mediální partnerství

Mediální partnerství by mělo vhodně kombinovat marketingovou a redakční část. Redakční část pak reflektuje samotný obsah sdělení – formou rozhovorů a článků přiblíží charakter celé akce a to s důrazem na její jedinečnost a unikátnost.

Nabízíme vyjednání kontraktu mediálního partnerství a následné zajištění redakční podpory v jeho rámci – dojednávání rozhovorů, článků, reportáží, audiovizuálních ukázek na webu, soutěží, v případě rozhlasu a televize – organizace konkrétních aktivit – tj. zajišťování hostů do pořadů, realizace diváckých či čtenářských soutěží atd.

Prezentační materiály projektu

  • Tiskové zprávy
  • Presskit pro média (v rozsahu obvykle min. 10 stran rukopisu) 
  • Výběr obrazového materiálu 
  • Výběr a dramaturgie video ukázek 
  • Konzultace na vzniku teaseru, traileru, reklamních videí, rozhlasových spotů
  • Autorské vytvoření dalších prezentačních materiálů dle individuálních potřeb klienta pro komerční účely 
  • Grafické práce

Práce s médii

Mediální zastoupení zahrnuje také vytváření a distribuci tiskových zpráv a fotodokumentace, organizaci tiskové konference, pozvání novinářů a zajištění novinářské účasti na akci, moderování tiskových konferencí a zajištění výstupů, a podporu organizaci premiéry daného díla. Základem dlouhodobé práce s médii je vytvoření mediaplánu. 

Dlouhodobá individuální práce s médii představuje strategii a realizaci mediální podpory především formou článků, rozhovorů, reportáží, fotostory nebo soutěží a to s médií všech periodicit – měsíčníky, týdeníky, deníky, webové servery, audiovizuální média – vždy s akcentem na to, aby se cílová skupina vybraného titulu kryla s potenciální diváckou cílovou skupinu daného díla. 

Dlouhodobý kontakt s médii chápeme jako hromadnou formu oslovení médií i individuální způsob komunikace. Podle požadavků zadavatele s ohledem na charakter konkrétního projektu jde i o propojení marketingových a mediálních aktivit.

Facebook projektu

Disponujeme špičkovými experty na sociální sítě, proto je součástí naší nabídky i správa facebookových stránek nejméně 1 měsíc intenzivně s denním vkládáním 1-3 příspěvku a 1 měsíce v rámci udržovacího PR, která představuje vkládání příspěvku denně.

Provoz facebooku se odvíjí od charakteru konkrétního projektu a jeho potřeb. Vychází z vytvořené strategie komunikace s fanoušky na sociální síti – příspěvky, fotky, videa soutěže, aktivní komunikace.

Mediaplán

Realizace jednotlivých materiálů spočívá ve vytipování médií vhodných pro charakter projektu, vytvoření mediaplánu a jeho realizaci. Tato představuje především propojování jednotlivých tvůrčích složek daného díla s novináři pro rozhovory nebo reportáže, příprava článků na klíč pro určitá média, dodávání tipů a podkladů, spolupráce při přípravě audiovizuálních materiálů pro webová média atd. Rozhovory a reportáže jsou realizovány dle individuálních dohod s tvůrci.

Timing kampaně

Časový harmonogram prací se odvíjí od stanoveného termínu premiéry díla tak, aby kampaň předcházela tento termín cca v délce 1,5 měsíce se stupňující se intenzitou.

 V případě požadavku klienta samozřejmě nabízíme i mediální zastupování celoroční s důrazem na tvorbu a budování image.

Organizace premiéry projektu

Představuje zajištění účasti médií na premiéře, organizaci mediálního pokrytí premiéry ze strany partnerů (spolupráce s mediálními partnery), organizaci mediálních aktivit na premiéře – photopooly, rozhovory, živé vstupy do televize atd.. Dále také nabízíme moderování premiéry a organizační podíl na pozvání hostů.

Monitoring

Zajišťujeme reprezentativní dokumentaci činnosti formou dodání monitoringu mediálních výstupů za celé období mediálního zastoupení díla.